تبلیغات اینترنتیclose
کلاه ستاره ای

کلاه ستاره ای

ارسال شده در: کلاه,


براي بافت اين كلاه دانه هايمان بايد مضربي از 6 باشند.
من آموزش را با 114 دانه شروع مي كنم.
ابتدا 10 رج كشباف آمريكايي مي بافيم ( كشباف آمريكايي: مانند كشباف معمولي با اين فرق كه رج هاي روي لباس دانه هاي زير را نمي بافيم فقط دانه هاي رو را مي بافيم ولي رجهاي پشت لباس همه دانه ها را يكي زير يكي رو مي بافيم .)
رج 1 : 9 دانه ركن -1ژته-1زير-1ژته-18دانه ركن-1ژته-1زير-1ژته-18دانه ركن-1ژته-1زير-1ژته-18دانه ركن-1ژته-1زير-1ژته-18دانه ركن-1ژته-1زير-1ژته-18دانه ركن-1ژته-1زير-1ژته-9دانه ركن
رج2 : 10دانه ركن(ژته ها را بسته مي بافيم)-1رو-20ركن-1 رو-20ركن-1 رو-20ركن-1 رو-20ركن-1 رو-20ركن-1 رو-10دانه ركن
اين روند را تا 20 رج ادانه مي دهيم يعني رجهاي فرد در دو طرف آن يك دانه ثابت ژته مي اندازيم و رجهاي زوج ژته را بسته مي بافيم
رج 21 : يك دانه اي كه هر رج ثابت بود ( در دو طرفش ژته مي انداختيم) در اين رج بايد از دو طرفش دو دانه را با هم يكي كنيم . به اين صورت : *2 دانه كور شود-1 زير-2دانه كور شود * (اين كار ار يك رج در ميان انجام مي دهيم)
رج 22 و رجهاي زوج بعدي همه دانه ها را ركن مي بافيم البته به جز آن يك دانه ثابت كه بايد از رو بافته شود.
اين روند را هم آنقدر ادامه مي دهيم تا 18 دانه باقي بماند . حالا 18 دانه را در نخ مي گيريم و جمع مي كنيم و درز را مي دوزيم.

 

طراحی قالب توسط ایران دات اس سی