تبلیغات اینترنتیclose
ژاکت و کلاه بافتنی نوزادان

ژاکت و کلاه بافتنی نوزادان

ارسال شده در: ژاکت,


 


این ست لباس شامل ژاکت و کلاه است و اندازه ها برای نوزادان یک تا سه ماهه، شش تا نه ماهه، دوازده تا هجده ماهه، دو ساله و سه تا چهار ساله است.

توضیح: عدد اول برای نوزاد یک تا سه ماهه، عدد دوم برای نوزاد شش تا نه ماهه، عدد سوم برای نوزاد دوازده هجده ماهه، عدد چهارم برای کودک دو ساله و عدد آخر برای کودک سه تا چهار ساله است.

وسایل لازم برای ژاکت

  • کاموا 150-200-200-250-250 گرم
  • میل گرد شماره 4.5
  • میل دو طرفه و گرد شماره 3.5 (برای کشباف)
  • دکمه 4-4-5-5-5

 

کاموای مورد استفاده برای ژاکت باید به گونه باشد که به ازای 20 دونه در 26 ردیف با بافت ساده و با میل شماره 4.5 ابعاد 10*10 سانتیمتر باشد، اگر این ابعاد حاصل نشد به نسبت ابعاد به دست آمده تعداد دانه ها را حساب کنید

 

وسایل لازم برای کلاه

  • کاموا 50-50-50-100-100 گرم
  • میل دو طرفه و گرد شماره 4
  • میل دوطرفه و گرد شماره 3.5 برای کشباف

 

کاموای مورد استفاده برای کلاه باید به گونه باشد که 21 دونه در 28 ردیف با بافت ساده و میل شماره 4 دارای ابعاد 10*10 سانتیمتر باشد، اگر با کاموای شما این ابعاد حاصل نشد، به نسبت ابعاد به دست آمده، تعداد دانه ها را حساب کنید.

اندازه دور کلاه: 40/42-42/44-44/46-48/50-50-52

 

بافت ژاکت

نکته: افزایش را با ژوته انجام دهید. در رج بعد ژوته را از پشت ببافید تا سوراخ ایجاد نشود.

جا دکمه های ژاکت: جا دکمه ها را در نیمه راست ایجاد کنید به این صورت: دونه چهارم از نیمه جلو را کور کنید و در ردیف بعد یک دونه اضافه کنید. جا دکمه ها را به فواصل زیر ایجاد کنید

¨                        سایز یک تا سه ماهه: در 6-12-18 و 24 سانتیمتری

¨                        سایز شش تا نه ماهه:8-14-20 و 28 سانتیمتری

¨                        سایز دوازده تا هجده ماهه:5-11-17-23 و 29 سانتیمتری

¨                        سایز دو ساله:5-12-19-26 و 33 سانتیمتری

¨                        سایز سه تا چهار ساله:9-16-23-30 و 3739 سانتیمتری

ژاکت درزدار در میلهای گرد بافته میشود.

ابتدا 151-167-185-201-219 دونه در میلهای گرد شماره 3.5 سربیاندازید. کشباف یکی زیر، یکی رو ببافید. وقتی اندازه کش 2-2-2-3-3 سانتیمتر شد، بافت را با میلهای شماره 4.5 ادامه دهید. رج بعد را از روی کار به صورت زیر ببافید: در شش دونه اول کشباف یکی زیر یکی رو، 139-155-173-189-207 دونه بعد بافت ساده همزمان در این رج 40-44-50-54-60 دونه کم کنید، و با کشباف یکی زیر یکی رو در 6 دونه آخر تمام کنید (تعداد دانه ها 111-123-135-147-159) 6 دونه ابتدا و انتها برای نوار جلوی لباس است که باید در تمامی رجها کشباف باشد. جا دکمه ها را فراموش نکنید.

با بافت ساده و 6 دونه ابتدا و انتها با بافت کشباف ادامه دهید. وقتی اندازه کار 14-15-18-22-25 سانتیمتر شد (رج آخر باید از روی کار باشد) یک رج از پشت کار به رو ببافید (6 دونه ابتدا و انتها همانند قبل باشد) همزمان در این رج 28-34-38-42-48 دونه اضافه کنید در میان شش دونه ابتدا و انتها اضافه نکنید (تعداد دونه ها 139-157-173-189-207). یک علامت بعد و قبل از 37-42-46-50-55 دونه ابتدا و انتها بذارید (این علامتها پشت و جلو را از هم جدا میکند) (تعداد دونه های پشت 65-73-81-89-97). بافت را با میلهای شماره 3.5 ادامه دهید و تمام دونه ها رو کشباف یکی زیر یکی رو ببافید. وقتی اندازه کار 20-21-24-28-31 سانتیمتر شد سه دونه در هر دو طرف دو علامت برای زیر بغل کور کنید (دونه های زیر رو به زیر و رو را به رو کور کنید) و حالا هر تکه را جدا گانه ادامه دهید

بافتن ادامه پشت

تعداد دونه ها 59-67-75-83-91

برای شکل دادن زیر بغل در ابتدا و انتهای هر رج دو دونه به تعداد 3-3-2-2- 2 بار کور کنید بعد هم یک دونه به تعداد 0-0-1-1-1 بار کور کنید (تعداد دونه ها 47-55-65-73-81) وقتی اندازه کار 28-30-34-39-43 سانتیمتر شد 25-29-31-33-35 دونه وسط رو برای یقه کور کنید (دونه های زیر رو به زیر و رو را به رو کور کنید) و هر سرشانه را جدا گانه ببافید (تعداد دونه های هر سرشانه 11-13-17-20-23) با کشباف همانند قبل ادامه دهید و یک دونه به طرف یقه را بافت ابری ببافید. وقتی اندازه کار 30-32-36-41-45 سانتیمتر شد دونه های زیر رو به زیر و رو را به رو کور کنید.

بافتن قسمت چپ جلو

تعداد دونه ها 34-39-43-47-52

برای زیر بغل همانند پشت کور کنید (تعداد دونه ها بعد از کم کردنهای زیر بغل 28-33-38-42-47) وقتی اندازه کار 26-28-31-35-39 سانتیمتر شد 17-20-21-22-24 دونه به طرف نیمه جلوی ژاکت رو برای یقه کور کنید (تعداد دونه های باقیمانده برای سرشانه چپ 11-13-17-20-23) با کشباف همانند قبل ادامه دهید و یک دونه به طرف یقه را بافت ابری ببافید. وقتی اندازه کار 30-32-36-41-45 سانتیمتر شد دونه های زیر رو به زیر و رو را به رو کور کنید.

بافتن قسمت راست جلو

تعداد دونه ها 34-39-43-47-52 همانند جلو قسمت چپ ببافید

بافتن آستینها

آستینها بدون درز بافته میشود. 42-44-44-48-48 دونه در میلهای دو طرفه شماره 3.5 سربیاندازید. یک علامت در ابتدای دور بگذارید. تا انتها کشباف یکی زیر یکی رو ببافید. همزمان وقتی اندازه کار چهار سانتیمتر شد یک دونه در هر طرف علامت اضافه کنید دونه های اضافه شده را هم به تدریج به کشباف وارد کنید. اضافه کردن را از هر 3-2-1.5-2-2- سانتیمتر به تعداد 4-6-9-10-12 بار انجام دهید (تعداد دونه های بعد از تمام اضافه شدنها 50-56-62-68-72) وقتی اندازه کار 17-18-20-25-29 سانتیمتر شد سه دونه در هر طرف علامت برای زیر بغل کور کنید و همانند بافت دو میل ادامه دهید. برای بافتن گردی بالای آستین در هر رج 2-3-3-4-4 دونه در ابتدا و انتها کور کنید تا وقتی که اندازه کار 21-22-24-29-33 سانتیمتر شود، حالا سه دونه در ابتدا و انتهای رج کور کنید و در رج بعد دونه های زیر رو به زیر و رو را به رو کور کنید.

دوخت:سرشانه ها را به هم دوخته بعد هم آستینها را وصل کنید و دکمه ها را بدوزید.

 

 

بافتن کلاه

نکته: افزایش را با ژوته انجام دهید. در رج بعد ژوته را از پشت ببافید تا سوراخ ایجاد نشود.

کلاه به صورت گرد (بدون درز) از بالا به پائین بافته میشود. 8-10-13-15-18 دونه در میلهای دو طرفه شماره 4 سربیاندازید (کمی کاموا برای سفت کردن نهائی در ابتدا نگه دارید). یک دور بافت ساده ببافید، همزمان 7-10-12-15-17 دونه در طی این دور اضافه کنید (تعداد دونه ها 15-20-25-30-35) 5 علامت به فواصل 3-4-5-6-7 دونه بگذارید. با بافت ساده ادامه دهید، همزمان در دور بعد یک دونه در هر طرف تمام علامتها اضافه کنید. اضافه کردن را از هر دو دور به تعداد 6 بار انجام دهید (تعداد دانه ها بعد از اضافه کردنها 75-80-85-90-95) بافت را با میلهای گرد شماره 4 و بافت ساده ادامه دهید. وقتی اندازه کلاه 11-12-13-14-15 سانتیمتر شد 25-26-29-30-31 دونه در طی دور بعد اضافه کنید (تقریباً از هر سه یا چهار دونه اضافه کنید) (تعداد دانه ها 100-106-114-120-126) بافت را با میلهای گرد شماره 3.5 و با کشباف یکی زیر یکی رو در تمام دونه ها ادامه دهید. وقتی اندازه کشباف سه سانتیمتر شد به صورت زیر کور کنید: دور را شروع کرده 10-10-8-8-7 دونه ببافید بعد 21-21-17-17-15 دونه به روش دونه های زیر به زیر و رو به رو کور کنید، بعد 25-27-33-35-39 دونه بعد را به نخ بیاندازید (برای گوش گیر) و 29-31-31-33-33 دونه بعد را برای پیشانی کور کنید. حالا 15 دونه آخر و 10 دونه ابتدای دور را به صورت زیر ببافید: با کشباف یکی زیر یکی رو ادامه دهید، همزمان یک دونه در ابتدا رجها به تعداد 9-10-13-14-16 بار کور کنید (تعداد دونه ها 7). در رج بعد دونه های باقیمانده را با روش دونه های زیر به زیر و رو به رو کور کنید، طول گوش گیرها تقریباً 5-5-6-6-7 سانتیمتر خواهد بود. بعد دونه های توی نخ را به میل آورده و به همین روش ببافید. قسمت بالای کلاه را محکم کنید.

دو رشته کاموا به طول 75 سانتیمتر ببرید و به هم تاب دهید و از انتهای گوش گیرها رد کرده و دولا کرده و انتهایش را گره بزنید و محکم کنید و برای گوش گیر دوم نیز این کار را انجم دهید.

 


طراحی قالب توسط ایران دات اس سی